Sale!
 • Wild and Free | a75899e984da5b7fc30c296ca9c90306_ds_fpd_product_thumbnail.png
 • Wild and Free | 584b32f805f669ca5e1be33df4628df8_ds_fpd_product_thumbnail_full.png
 • Wild and Free | a75899e984da5b7fc30c296ca9c90306_ds_fpd_product_thumbnail.png
 • Wild and Free | 584b32f805f669ca5e1be33df4628df8_ds_fpd_product_thumbnail_full.png

Wild and Free

Created by @Gia Nguyễn   |   PTKA06357

490.000đ 390.000đ

 • Chất liệu

  Chất liệu dây

 • Màu dây

  Dây trên

  Dây dưới

 • Khóa & giữ dây

  Khóa

  Giữ dây

 • Màu kim

  Kim

Reset & start again

Clear

Click vào đây để đổi màu dây nhé