• The Flash | 7a3441166d0f54d5f7c3c2616ecfa1c5_ds_fpd_product_thumbnail.png
 • The Flash | a3965d41104bb8517716ce1b6b0d7f0b_ds_fpd_product_thumbnail_full.png
 • The Flash | 7a3441166d0f54d5f7c3c2616ecfa1c5_ds_fpd_product_thumbnail.png
 • The Flash | a3965d41104bb8517716ce1b6b0d7f0b_ds_fpd_product_thumbnail_full.png

The Flash

Created by @Gia Nguyễn   |   PTKA07613

390.000đ

 • Chất liệu

  Chất liệu dây

 • Màu dây

  Dây trên

  Dây dưới

 • Khóa & giữ dây

  Khóa

  Giữ dây

 • Màu kim

  Kim

Reset & start again

Clear

Click vào đây để đổi màu dây nhé