• Superman | 94a30873dbf3aeb7f5d0efcb0093b796_ds_fpd_product_thumbnail.png
 • Superman | 542256c14447dd094ec7eaf39a011a3a_ds_fpd_product_thumbnail_full.png
 • Superman | 94a30873dbf3aeb7f5d0efcb0093b796_ds_fpd_product_thumbnail.png
 • Superman | 542256c14447dd094ec7eaf39a011a3a_ds_fpd_product_thumbnail_full.png

Superman

Created by @Gia Nguyễn   |   PTKA07614

390.000đ

 • Chất liệu

  Chất liệu dây

 • Màu dây

  Dây trên

  Dây dưới

 • Khóa & giữ dây

  Khóa

  Giữ dây

 • Màu kim

  Kim

Reset & start again

Clear

Click vào đây để đổi màu dây nhé