Sale!
 • Panda | 8b0dd500503dffef9d883514ca14dd7f_ds_fpd_product_thumbnail.png
 • Panda | 5867e63ce638594b561df25bf4f6b712_ds_fpd_product_thumbnail_full.png
 • Panda | 8b0dd500503dffef9d883514ca14dd7f_ds_fpd_product_thumbnail.png
 • Panda | 5867e63ce638594b561df25bf4f6b712_ds_fpd_product_thumbnail_full.png

Panda

Created by @Gia Nguyễn   |   PTKA06486

490.000đ 390.000đ

 • Chất liệu

  Chất liệu dây

 • Màu dây

  Dây trên

  Dây dưới

 • Khóa & giữ dây

  Khóa

  Giữ dây

 • Màu kim

  Kim

Reset & start again

Clear

Click vào đây để đổi màu dây nhé