• Cybord | 24f978450990048438298b43c73d1d74_ds_fpd_product_thumbnail.png
 • Cybord | 49996b08ee5f0e3bae9980373ad0fd1d_ds_fpd_product_thumbnail_full.png
 • Cybord | 24f978450990048438298b43c73d1d74_ds_fpd_product_thumbnail.png
 • Cybord | 49996b08ee5f0e3bae9980373ad0fd1d_ds_fpd_product_thumbnail_full.png

Cybord

Created by @Gia Nguyễn   |   PTKA07612

390.000đ

 • Chất liệu

  Chất liệu dây

 • Màu dây

  Dây trên

  Dây dưới

 • Khóa & giữ dây

  Khóa

  Giữ dây

 • Màu kim

  Kim

Reset & start again

Clear

Click vào đây để đổi màu dây nhé