design your own styles
6th Aug 2016
Chống nước 3 ATM có nghĩa là gì?
Khi tôi nhắc đến khái niệm “3 ATM” thì nhiều bạn có mang đồng hồ ắt hẳn sẽ hình tượng nhớ lại mình đã có nghe hay thấy qua khái niệm này ở đâu rồi đúng không. Hôm nay tôi sẽ phân tích rõ cho các bạn “3 ATM” là gì, nó có ý nghĩa thế nào và được dùng ra làm sao.

Đầu tiên ta đi vào khái niệm “ATM” là gì. Vâng chính xác đây là một đơn vị đo lường áp suất phổ biến hiện nay. Ngoài “ATM” ra còn có đơn vị “BAR” cũng dùng để đo áp suất. Ta có 1 ATM = 1 BAR và nó chịu được độ sâu là khoảng 10 mét. Waterproof 3 ATM nghĩa là gì?

Nhưng khi kết hợp với con số 3 hay 5 hay 10 đằng trước thì đơn vị ATM lại mang một ý nghĩa khác. “3 ATM” bây giờ lại là một chỉ số chống vô nước của đồng hồ đeo tay. “3 ATM” được định mức là ngang với mức độ chống nước bình thường. Nghĩa là đồng hồ có chỉ số “3 ATM” chỉ dùng được trong trường hợp : rửa tay, đi mưa, rửa xe. Còn nếu sử dụng trong trường hợp cao hơn như tắm , bơi lội…. Thì đồng hồ đó sẽ không chịu nỗi , bị vào nước và dẫn đến hư hại.

Bây giờ thì các bạn đã biết thuật ngữ “3 ATM” xuất hiện ở đâu xung quanh mình rồi chứ .Nguồn: Internet

Message Us
Dyoss Watch